Stödföreningar


Här hittar du olika föreningar som jobbar med exempelvis psykisk hälsa eller sjukdomar. Ofta finns lokala avdelningar som du kan ta kontakt med för att träffa andra i en liknande situation.

SPES – förening för närstående

Till SPES »

Är du närstående till någon som har tagit sitt liv? Då kan du vända dig till SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. SPES har en telefonjour som är öppen klockan 19-22 alla kvällar. Samtliga du talar med i SPES telefonjour har tystnadsplikt.

Fler föreningar

Adopterade koreaners förening

En trygg mötesplats för adopterade koreaner.


Mer om detta stöd

AEF – Adopterade Etiopiers och Eritreaners Förening

AEF är ett forum där medlemmarna kan dela erfarenheter och få ökade kunskaper kring det specifika med att vara adopterad från Etiopien/Eritrea.


Mer om detta stöd

Afasiförbundet

Prova På Rum (PPR) är afasiförbundets verksamhet för att sprida kunskaper i teknik och data till personer med afasi. Verksamheten finns som en hjälp till självträning.


Mer om detta stöd

Al-Anon Familjegrupper i Sverige

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister.


Mer om detta stöd

Ananke (Svenska OCD-förbundet Ananke)

Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.


Mer om detta stöd

Anhörigförening borderline – ANBO

AnBo är en förening för dig som är anhörig eller närstående till någon med Borderline.


Mer om detta stöd

Anonyma alkoholister

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.


Mer om detta stöd

Anonyma matmissbrukare

Anonyma matmissbrukare är en gemenskap av män och kvinnor som är villiga att tillfriskna från sjukdomen matmissbruk.


Mer om detta stöd

Anonyma narkomaner

Anonyma Narkomaner är en gemenskap av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria och finna ett nytt sätt att leva utan droger.


Mer om detta stöd

Astma och allergiförbundet

Astma och allergiförbundet har 127 lokalföreningar och 21 länsföreningar runt om i landet. I dessa samlas allergiker och deras anhöriga för att stödja och hjälpa varandra ömsesidigt.


Mer om detta stöd

Attention (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD, läs- och skrivsvårigheter m.m.


Mer om detta stöd

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet erbjuder rådgivning. Förbundets 26 distrikt anordnar föreläsningar träffgrupper och läger.


Mer om detta stöd

Bipolarna

Bipolarna är en rikstäckande förening och din startsida till allt om Bipolär Sjukdom.


Mer om detta stöd

Blodcancerförbundet – BLC

Vi finns till för dem som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologin.


Mer om detta stöd

Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige

Förening för Borrelia och TBE-drabbade och deras anhöriga.


Mer om detta stöd

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation – BRO

Länkar till de lokala bröstcancerföreningarna som erbjuder ett välutvecklat nätverk av kontaktpersoner som stöder medlemmarna med bland annat personliga kontakter och samtalsgrupper.


Mer om detta stöd

Convictus

Stödorganisation för hivpositiva med missbruksbakgrund och för hemlösa.


Mer om detta stöd

Demensförbundet

Anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga.


Mer om detta stöd

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Fritidsaktiviteter, kamratstöd och social gemenskap.


Mer om detta stöd

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet är ett handikappförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade.


Mer om detta stöd

Egalia

Egalia är ett fritidshäng för hbtq-ungdomar i åldrarna 13-19 år.


Mer om detta stöd

Elöverkänsligas riksförbund

För de elöverkänsligas rätt i samhället.


Mer om detta stöd

Ersta diakoni

Ersta diakoni har flera gruppverksamheter som erbjuder stöd och hjälp till dig som barn/ung.


Mer om detta stöd

Ersta vändpunkten

Ersta vändpunkt finns för dig som lever nära någon som dricker för mycket eller använder droger.


Mer om detta stöd

Föräldraföreningen för dyslektiska barn

Föreningen arbetar med stödverksamhet för föräldrar, bl.a. genom mejl- och telefonkontakt, studiecirklar och föreläsningar.


Mer om detta stöd

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)

Förbundet Blödarsjuka erbjuder råd och stöd i intressefrågor och möjlighet att träffa andra i samma situation.


Mer om detta stöd

Föreningen Balans

Förening för deprimerade, manodepressiva och deras närstående.


Mer om detta stöd

Föreningen Rådgivning Om Sekter (ROS)

ROS hjälper och stödjer människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vileseledande rekryteringsmetoder.


Mer om detta stöd

Föreningen rädda individen

Hjälp/stöd för anhöriga till medlemmar i manipulativa/destruktiva grupper ("sekter") och avhoppare. Erbjuder rådgivande samtal och föreläsningar.


Mer om detta stöd

Föreningen SHEDO

SHEDO arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga.


Mer om detta stöd

Föreningen Vi som förlorat barn

VSFB är i första hand tänkt som ett stöd för föräldrar i sorg men vi strävar även efter att kunna finnas till för syskon och övriga anhöriga


Mer om detta stöd

Febe

Nätverk för föräldrar som mist sitt barn.


Mer om detta stöd

Frälsningsarmén

Vi vill vara människors stöd där den offentliga socialtjänsten inte räcker till. På en plats kan det vara att öppna ett natthärbärge, på en annan kan det vara att vara ett stöd för ensamstående föräldrar, på ytterliggare en annan plats kan det vara att göra hembesök hos ensamma pensionärer.


Mer om detta stöd

Fryshuset i Stockholm

Verksamheter för ungdomar och deras anhöriga.


Mer om detta stöd

FUB – För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna

FUB erbjuder stöd och nätverk till personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.


Mer om detta stöd

Hörselskadades riksförbund – HRF

HRF samlar olika grupper av hörselskadade.


Mer om detta stöd

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

En intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.


Mer om detta stöd

Hjärtebarnsförbundet

Samlar familjer som har, eller har mist, barn med hjärtfel.


Mer om detta stöd

Hopp

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Fråga eller chatta anonymt.


Mer om detta stöd

IBIS – Intresseföreningen bipolär sjukdom, Göteborg

Föreningen vill fungera som ett forum och socialt kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, anhöriga samt andra intresserade.


Mer om detta stöd

ILCO (stomi)

ILCO verkar för gemenskap och samhörighet mellan stomiopererade.


Mer om detta stöd

Kamratföreningen Oasen

Oasen samlar människor med utländsk bakgrund som bor i Sverige och drabbats av hiv, hepatiter och andra överförda smittsam sjukdomar. Oasen erbjuder kontakt, information/utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet.


Mer om detta stöd

Kris

KRIS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv.


Mer om detta stöd

Kvinnocirkeln i Sverige

Kvinnocirkeln Sverige (KCS) är en stödförening som riktar sig till hivpositiva kvinnor i hela Sverige.


Mer om detta stöd

Mansjouren

Mansjour i Stockholm, Norrtälje och Umeå/Västerbotten.


Mer om detta stöd

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och eller är psykiskt sjuka.


Mer om detta stöd

Mind

Främjar den psykiska hälsan i samhället. Driver flera jourtjänster för personer som mår psykiskt dåligt.


Mer om detta stöd

Mun- & Halscancerförbundet

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud.


Mer om detta stöd

Njurförbundet

Njurförbundet stödjer familjer och erbjuder aktiviteter för ungdomar.


Mer om detta stöd

Personskadeförbundet – RTP

Personskadeförbundet RTP är en medlemsorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador och deras anhöriga.


Mer om detta stöd

Posithiva gruppen

Posithiva Gruppen är en rikstäckande förening för alla hivpositiva homo- och bisexuella män i Sverige.


Mer om detta stöd

Positiva gruppen Syd

Vi är en förening för personer boende i södra Sverige och som lever med hiv.


Mer om detta stöd

Positiva gruppen Väst

Vi är en självhjälpsförening för hivpositiva och deras närstående i västra Sverige. Vi vänder oss till alla som är berörda av hiv, oavsett nationalitet, kön eller sexuell läggning.


Mer om detta stöd

Primär immunbrist organisationen

Primär immunbrist organisationen, PIO är en organisation för personer med medfödd immunbrist och anhöriga.


Mer om detta stöd

PRO – Pensionärernas riksorganisation

PRO är till för alla pensionärer.


Mer om detta stöd

Prostatacancerförbundet

Länkar till förbundets Patientföreningar som stödjer drabbade män och deras anhöriga för att förbättra deras livskvalitet.


Mer om detta stöd

Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundet erbjuder mötesplatser och forum där det ges utrymme för erfarenhetsutbyte.


Mer om detta stöd

Reumatikerförbundet

Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans.


Mer om detta stöd

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter


Mer om detta stöd

Riksbryggan

RiksBryggan arbetar med barn vars föräldrar är aktuella inom kriminalvård. Mammor och pappor erbjuds föräldragrupper. Familjerna erbjuds meningsfull fritid.


Mer om detta stöd

Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD, läs- och skrivsvårigheter m.m.


Mer om detta stöd

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF)

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) stöder och hjälper personer med Cystisk Fibros (CF) eller Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) och deras anhöriga genom att anordna aktiviteter, informera om sjukdomen och de rättigheter en drabbad familj eller vuxen person med CF/PCD har.


Mer om detta stöd

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn. DHB

Riksförbundet DHB finns till för döva, hörselskadade och språkstörda barn och deras familjer.


Mer om detta stöd

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT)

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT, är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. RMT arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan.


Mer om detta stöd

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH

En organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående.


Mer om detta stöd

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika. FMN

FMN vänder sig till anhöriga, föräldrar, syskon och kamrater.


Mer om detta stöd

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa – RUS

Intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem


Mer om detta stöd

Riksföreningen för ME-patienter, RME

Patientförening för personer med ME/CFS (Kroniskt trötthetssyndrom).


Mer om detta stöd

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt

Vi ger stöd åt personer med ätstörningar och deras anhöriga. Vi erbjuder mentorer samt anordnar stödgrupper för såväl drabbade som anhöriga och partners.


Mer om detta stöd

ROKS

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.


Mer om detta stöd

Sällsynta diagnoser

En sällsynt diagnos kan ge dig särskilda vård- och stödbehov. Vi vill hjälpa dig att förminska betydelsen av diagnosen i ditt liv.


Mer om detta stöd

Schizofreniförbundet

Som medlem får du svar på frågor om juridik, vård och omsorg samt gemenskap om du vill.


Mer om detta stöd

SKR- Sveriges Kvinnojourers Riksförbund

På SKR:s hemsida hittar du kontaktuppgifter till kvinnojourer. Du kan också skriva till deras mailjour.


Mer om detta stöd

Spelberoendes riksförbund

En sammanslutning av föreningar för spelberoende. Kontaktuppgifter till föreningar, stödgrupper och kontaktpersoner.


Mer om detta stöd

SPES

SPES står för Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. En ideell organisation som är till för alla som har närstående som tagit sina liv.


Mer om detta stöd

Stamningsförbundet

Ett förbund av och för personer som stammar i alla åldrar, anhöriga och närstående samt yrkesfolk som sprider kunskap om stamning.


Mer om detta stöd

STROKE – Riksförbundet

Förbundet har 69 läns- och lokalföreningar spridda över hela landet. I våra föreningar kan både de som fått stroke och deras närstående få kunskap, stöd och gemenskap.


Mer om detta stöd

Suicidprevention i Väst

På Suicidprevention i Väst arbetar vi för att öka kunskapen om hur självmord kan förebyggas. Det gör vi bland annat genom utbildning, opinionsbildning, forskning och utveckling.


Mer om detta stöd

Svenska ångestsyndromsällskapet

Stödförening för människor som lider av ångestsjukdomar och deras närstående.


Mer om detta stöd

Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundet är en patientorganisation som arbetar för dig som inte tål gluten, laktos, mjölkprotein eller sojaprotein. I varje län har vi föreningar där du kan träffa andra och vara med på olika aktiviteter.


Mer om detta stöd

Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet erbjuder fördjupad information om hur det är att leva med diabetes. De lokala föreningarna anordnar föreläsningar och möten om diabetes och dess komplikationer. Många föreningar genomför också läger för barn med diabetes.


Mer om detta stöd

Svenska Epilepsiförbundet

Vi ger information, råd och stöd till den som möter epilepsi i sin familj, i skolan, på sitt arbete eller på annat sätt. Vi erbjuder en mötesplats för samtal, gemenskap och inspiration.


Mer om detta stöd

Svenska Migränförbundet

Svenska migränförbundet erbjuder en mötesplats för samtal, gemenskap med andra som vet hur det känns.


Mer om detta stöd

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.


Mer om detta stöd

Sveriges Dövas Riksförbund

Genom intranät, Text-TV Slingan, Dövas Tidning, Facebook och på egen webbplats sprider SDR information från dövområdet till medlemmar och andra intresserade.


Mer om detta stöd

Sveriges Fibromyalgiförbund

Sveriges Fibromyalgiförbund vill hjälpa och stödja medlemmar för en bättre livskvalitet.


Mer om detta stöd

Sveriges Makalösa Föräldrar

Som medlem i Sveriges Makalösa Föräldrar erbjuds du stöd, gemenskap och meningsfulla aktiviteter.


Mer om detta stöd

Tandvårdsskadeförbundet

Tandvårdsskadeförbundet kan ge Dig information om rätt behandling och saneringsteknik, så att du ska bli fri från amalgam och symtom på


Mer om detta stöd

VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet

Vimil är ett nätverk för oss som mist någon mitt i livet. Vimil har till ändamål att fungera som stödgrupp och kunskapsbank


Mer om detta stöd

Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer, ACA

ACA - Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer. En sammanslutning där alla har gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden.


Mer om detta stöd

Saknas någon förening?

Tipsa om hjälpresurser »

Olika typer av hjälp

Här på Självmordsguide hittar du tips på vem du kan kontakta om du har självmordstankar.