Äldretelefonen


Stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Vardagar 10-15.

020-22 22 33

Webbplats

Besök Äldretelefonen »


Publicerad i

Olika typer av hjälp

Här på Självmordsguide hittar du tips på vem du kan kontakta om du har självmordstankar.