Stöd via telefon


Om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord kan det vara bra att prata med någon. Här hittar du tips på vart du kan ringa om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord.

Nationella hjälplinjen

020-22 00 60

Nationella hjälplinjen erbjuder kris- och stödsamtal anonymt och kostnadsfritt via telefon. Hjälplinjen har öppet klockan 13-22 alla dagar och bemannas av utbildade socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor. Hjälplinjen drivs av Inera AB som ägs av Sveriges landsting och regioner.

Du kan läsa mer om Nationella hjälplinjen hos 1177.se.

Andra hjälptelefoner

Äldretelefonen
Telefon: 020-22 22 33
Mer om detta stöd

Alkohollinjen
Telefon: 020-84 44 48
Mer om detta stöd

Alla kvinnors hus
Telefon: 08-644 09 20
Mer om detta stöd

Amningshjälpen
Telefon: 013-424 94
Mer om detta stöd

Anonyma alkoholister
Telefon: 08-720 38 42
Mer om detta stöd

BRIS för barn
Telefon: 116 111
Mer om detta stöd

BRIS för vuxna
Telefon: 0771-50 50 50
Mer om detta stöd

Brottsofferjouren
Telefon: 020-021 20 19
Mer om detta stöd

Cancerfonden
Telefon: 020-59 59 59
Mer om detta stöd

Dopingjouren
Telefon: 020-546 987
Mer om detta stöd

Föräldratelefonen
Telefon: 020-85 20 00
Mer om detta stöd

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Telefon: 08-644 21 12
Mer om detta stöd

Hassela helpline
Telefon: 020-02 20 55
Mer om detta stöd

HBT-jouren
Telefon: 0771-66 67 68
Mer om detta stöd

Hörsellinjen
Telefon: 0771-888 000
Mer om detta stöd

IOGT-NTO:s Alkoholrådgivning
Telefon: 020-80 80 80
Mer om detta stöd

Jourhavande kompis
Telefon: 020-222 444
Mer om detta stöd

Jourhavande medmänniska
Telefon: 08-702 16 80
Mer om detta stöd

Jourhavande präst
Telefon: 112
Mer om detta stöd

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50
Mer om detta stöd

Kyrkans jourtjänst
Telefon: 031-800 650
Mer om detta stöd

Nationella hjälplinjen
För dig i psykisk kris eller i en svår livssituation.
Telefon: 020-22 00 60
Mer om detta stöd

Noaks ark – Aidsjouren
Telefon: 020-78 44 40
Mer om detta stöd

Parkinsonförbundet
Telefon: 08-666 20 77
Mer om detta stöd

Preventell
Telefon: 020-66 77 88
Mer om detta stöd

Råd- och stödteamet – försäljning av sexuella tjänster
Telefon: 020-50 50 11
Mer om detta stöd

Råd- och stödteamet – köp av sexuella tjänster
Telefon: 020-44 19 00
Mer om detta stöd

Rädda barnens föräldratelefon
Telefon: 020-786 786
Mer om detta stöd

RFSL:s Brottsofferjour
Telefon: 020-34 13 16
Mer om detta stöd

Röda korsets telefonjour
Telefon: 0771-900 800
Mer om detta stöd

Rsci – Riksföreningen stödcentrum mot incest
Telefon: 08-696 00 95
Mer om detta stöd

Sluta-röka-linjen
Telefon: 020-84 00 00
Mer om detta stöd

Stödlinjen för spelberoende och anhöriga
Telefon: 020-81 91 00
Mer om detta stöd

Stödtelefon för män
Telefon: 08-30 30 20
Mer om detta stöd

Systerjouren Somaya
Våldsutsatta kvinnor med utländsk eller muslimsk bakgrund. Stöd på flera språk.
Telefon: 020-81 82 83
Mer om detta stöd

Terrafem
För kvinnor som blivit utsatta för våld eller trakasserier. Stöd finns på flera språk.
Telefon: 020-52 10 10
Mer om detta stöd

Saknas någon hjälptelefon?

Tipsa om hjälpresurser

Olika typer av hjälp

Här på Självmordsguide hittar du tips på vem du kan kontakta om du har självmordstankar.