Vård


Här hittar du tips på vart du kan vända dig i hälso- och sjukvården om du själv eller någon i din närhet har tankar på självmord.

1177

Läs råd och hitta vård »

Ibland kan det behövas mer långvarig hjälp. Då kan du alltid vända dig till hälso- och sjukvården för stöd och behandling. Kontakta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Även din husläkare kan vara till hjälp. Hos 1177.se hittar du din närmaste vårdmottagning. På 1177 finns också råd om olika sjukdomar. 1177.se är landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

Privata terapeuter

Beteendeterapeutiska föreningen

Psykologiguiden

Riksföreningen psykoterapicentrum

Sällskapet för existentiell psykoterapi

SPAF – Svenska psykoanalytiska föreningen

Svenska terapiförmedlingen

Öppna mottagningar

Prostitutionsgruppen – Göteborg

RFSU-kliniken

Rikskriscentrum

Sorgmottagningen

Stadsmissionen, mottagning för unga män

Studenthälsan i Stockholm

Medicinsk information

1177.se

1177.se om psykisk hälsa

1177.se om självmordstankar

NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Socialstyrelsen

WHO, Världshälsoorganisationen

Saknas någon vårdinformation?

Tipsa om hjälpresurser »

Olika typer av hjälp

Här på Självmordsguide hittar du tips på vem du kan kontakta om du har självmordstankar.