Självmordsguide

Självmordsguide handlar om självmord och självmordstankar. Här får du tips och råd, kontaktuppgifter till hjälpresurser och länkar till fakta om självmord.

För dig som har självmordstankar

Ring alltid 112 om läget är akut.

Om du har självmordstankar är det bra om du pratar med någon om hur du känner. Nedan finns en lista på nummer du kan ringa.

BRIS – vuxentelefon

0771-50 50 50

BRIS – barnens hjälptelefon

116 111

Självmordslinjen

90 101

Hjälplinjen

0771-22 00 60

Jourhavande präst

112

Föräldratelefon

020-85 20 00

Jourhavande kompis

020-22 24 44

För dig som är närstående

Ta alltid självmordstankar eller planer på allvar. Bevara lugnet, men vidta åtgärder.

Prata och våga lyssna. Uttryck din oro och ställ frågor. Ge konkreta exempel på varför du tror att det finns en självmordsrisk. Visa empati och döm aldrig. Men vidhåll att alla har ett eget ansvar för sina handlingar.

En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin på en gång. Ring 112 eller åk till en akutmottagning. Om möjligt – lämna inte personen ensam.

Självmord är ofta impulshandlingar. Självmordsnära människor är ofta ambivalenta in i det sista. Det går att påverka dem. Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre.

Behöver du prata med någon?

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd har en telefonjour du kan ringa som närstående.

Ring 08-34 58 73.

För dig som vill veta mer

Aktuell forskning om självmord finns här:
NASP, Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention

.

Webbplats av Pontus Vinderos